Osobní trénink - Hlavní úkol osobního trenéra

V posledních 10 letech se prudce zvýsil zájem obyvatel všech průmyslově rozvinutých zemí o zařazení pravidelné pohybové aktivity do svého denního režimu. Lidé začali více navštěvovat různé druhy tělocvičen, fitcentr, posiloven apod.. Bohužel, většina z nich má naprosto malé zkušenosti s postupem při zatěžování svého pohybového systému a má velice malý toleranční limit jednotlivých složek svého pohybového systému.
Lidé s nadměrnými tukovými zásobami mají prokazatelně více zdravotních obtíží. Problémy pohybového aparátu, problémy s vnitřními orgány a orgánovými systémy. Podle tvaru těla lze snadno usoudit, jak na tom každý z nás je. Ochablé svaly netvoří pevný podklad pro podkožní tuk a nespotřebovávají tolik energie, která se poté ukládá do zásob. To zapříčiňuje naše tloustnutí a zároveň zhoršení našeho vzhledu.
Abychom předešli všem obtížím spojených s obezitou a vybudovali si slušnou postavu, tak je zapotřebí pravidelně cvičit, nejlépe v nějakém fitcentru.
Fyzická síla a krása je odjakživa předmětem obecného obdivu a uctívání. Již v lidových pohádkách hrají hlavní roli neporazitelní siláci, bojující na straně dobra. Také v Bibli můžeme najít příběhy siláků. Samson, který zabil holýma rukama lva, nebo usmrtil 1000 filištínských mužů. Ve starořeckých bájích najdeme příběhy Hérakla, který plnil 12 prací mu uložených strýcem, při kterých musel prokázat svou nadlidskou sílu. Kladný vztah k tělesné síle můžeme najít i v dalších starých civilních, což vše jenom podtrhuje. Zároveň většina antických děl (sochařství, malířství) vyjadřuje jednu významnou myšlenku „kalokagathie“- snaha být dobrým a krásným fyzicky i duševně

Kontaktujte osobního trenéra

Martin Ruda

Slepá 5

Moravany u Brna

664 48

gsm : 604 234 408

rudamar@seznam.cz

ič : 73824062

Jsme plátci DPH