Fatburnershop | All 4 Your Body

Osobní trénink - Hlavní úkol osobního trenéra

V posledních 10 letech se v mnoha zemích prudce zvýšil zájem tisíců obyvatel všech průmyslově rozvinutých zemí o zařazení pravidelné pohybové aktivity do svého denního režimu, s čímž úzce souvisí služby osobního trenéra fitness.

Osobní fitness trenér Brno Martin RudaLidé začali více navštěvovat různé druhy tělocvičen, fitcenter či posiloven a, bohužel, většina z nich má nedostačující zkušenosti s postupem při zatěžování pohybového aparátu a má velice malý toleranční limit jednotlivých složek svého pohybového systému.  Snadno se pak může stát, že si v posilovně či fitness centru spíše více ublíží, pokud ovšem nevyužijí služeb osobního fitness trenéra : při práci s lidským tělem je vždy nejvhodnější sestavit individuální cvičební a dietní plán na míru. Lidé s nadměrnými tukovými zásobami mají prokazatelně více zdravotních obtíží. Problémy pohybového aparátu, problémy s vnitřními orgány a orgánovými systémy. Podle tvaru těla lze snadno usoudit, jak na tom každý z nás je. Ochablé svaly netvoří pevný podklad pro podkožní tuk a nespotřebovávají tolik energie, která se poté ukládá do zásob. To zapříčiňuje tloustnutí a zároveň zhoršení našeho vzhledu. Vždy bychom tedy měli mít své zdraví na paměti, a je-li nutné, včas se obrátit na profesionálního osobního trenéra.

"Abychom předešli všem obtížím spojených s obezitou a vybudovali si vzhlednou postavu, tak je zapotřebí pravidelně cvičit, a své tělo zatěžovat rovnoměrně spolu s přiměřeným dietickým režimem, který tělu dodá přiměřený přísun kvalitních živin."

Fyzická síla a krása je odjakživa předmětem obecného obdivu. Již v dávných lidových pohádkách a zkazkách hrají hlavní roli neporazitelní siláci, bojující na straně dobra; rovněž tak i v Bibli můžeme najít příběhy siláků, kterým byl například Samson, který zabil holýma rukama lva, nebo usmrtil 1000 filištínských mužů. Ve starořeckých bájích najdeme příběhy Hérakla, který plnil 12 prací mu uložených strýcem, při kterých musel prokázat svou nadlidskou sílu. Kladný vztah k tělesné síle můžeme najít i v dalších starých civilních, což vše jenom podtrhuje. Zároveň většina antických děl (sochařství, malířství) vyjadřuje jednu významnou myšlenku „kalokagathie“- snaha být dobrým a krásným fyzicky i duševně

Správná výživa a aktivní sport je základem zdraví každého člověka. Pokud se rozhodnete pro služby osobního trenéra Martina Rudy, sestavíme Vám osobní cvičební plán a doporučíme i kvalitní potravinové doplňky včetně správného dietického režimu ... 

V rámci cvičebních aktivit se zaměřuji na děti od desíti let, ženy, dívky a muže bez věkového či zdravotního omezení. Každý, kdo si přeje mít mladé a krásné tělo a být především zdravý, neboť ve zdravém těle zdravý duch se skrývá, měl by začít ve službách osobního trenéra ...

Činnost osobního fitness trenéra spočívá nejen ve cvičení s klientem, ale zejména v předcházející důkladné přípravě spočívající v úvodním rozhovoru v rámci něhož zjišťuji informace o klientovi, jeho představy a důkladně se věnuji diagnostice pohybového aparátu a svalstva ...